20 березня

Оголошення про скликання чергових Загальних зборів

Оголошення про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»!

Спостережна рада Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 39045012, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів спілки, які відбудуться 24 квітня 2017 року за адресою: вулиця  Василя Стуса, 23, м. Івано-Франківськ.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9:00 до 9:30 в день проведення зборів за місцем їх проведення.  Початок зборів о 09:30 год.

 Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»;
  2. Заслуховування та затвердження звітів Правління, Кредитного комітету, Спостережної ради;
  3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії та інспектора-ревізора;
  4. Заслуховування аудиторського висновку (незалежного аудитора), яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності (фінансової звітності та звітних даних);
  5. Про визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» за 2017 рік;
  6. Затвердження річної звітності та результатів діяльності за 2016 рік;
  7. Про переобрання складу Спостережної ради;
  8. Про переобрання складу Ревізійної комісії;
  9. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків;
  10. Ознайомлення з бюджетом КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» на 2017 рік.

 Пропозиції та зауваження до порядку денного приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00 за місцезнаходженням кредитної спілки: вул. Галицька, 32, м. Івано-Франківськ до 10.04.2017р. включно.

Для участі у зборах члени спілки повинні мати при собі паспорт (представник – паспорт та довіреність).

З документами, пов’язаними з порядком денним, члени спілки можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН», а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

 
Телефон для довідок: 0 800 750 990

Дзвінки в межах України безкоштовні.