13 березня

Оголошення про скликання чергових Загальних зборів!

 

Спостережна рада Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 39045012, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів спілки, які відбудуться 24 квітня 2018 року за адресою: вулиця  Василя Стуса, 23, м. Івано-Франківськ.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9:00 до 9:30 в день проведення зборів за місцем їх проведення.  Початок зборів о 09:30 год.

 Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»;
  2. Заслуховування та затвердження звітів Правління, Кредитного комітету, Спостережної ради;
  3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії та інспектора-ревізора;
  4. Заслуховування аудиторського висновку (незалежного аудитора), яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності (фінансової звітності та звітних даних);
  5. Про визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» за 2018 рік;
  6. Затвердження річної звітності та результатів діяльності за 2017 рік;
  7. Прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків;
  8. Ознайомлення з бюджетом КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» на 2018 рік.

 Пропозиції та зауваження до порядку денного приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00 за місцезнаходженням кредитної спілки: вул. Галицька, 32, м. Івано-Франківськ до 10.04.2018 р. включно.

 Для участі у зборах члени Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» повинні мати при собі паспорт чи інший документ, що посвідчує особу. У випадку представництва за дорученням (довіреністю), уповноважений представник має пред’явити паспорт та відповідне доручення (довіреність).

З документами, пов’язаними з порядком денним, члени кредитної спілки можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

 

Телефон для довідок: 0 800 750 990

Дзвінки в межах України безкоштовні.