16 квітня

Оголошення

Оголошення про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»!

Спостережна рада Кредитної спілки «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» (Код ЄДРПОУ 39045012, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів спілки, які відбудуться 05 травня 2020 року за адресою: вулиця  Малоголосківська, 30, м. Львів.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 7:30 до 8:00 в день проведення зборів за місцем їх проведення.  Початок зборів о 08:00 год.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. Про затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН»;
  2. Заслуховування та затвердження звітів Правління, Кредитного комітету, Спостережної ради;
  3. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії та інспектора-ревізора;
  4. Заслуховування аудиторського висновку (незалежного аудитора), яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності (фінансової звітності та звітних даних);
  5. Про визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» за 2020 рік;
  6. Затвердження річної звітності та результатів діяльності за 2019 рік;
  7. Прийняття рішення про розподіл прибутку (доходу) та покриття збитків;
  8. Ознайомлення з бюджетом КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН» на 2020 рік.

 Пропозиції та зауваження до порядку денного приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00 за місцезнаходженням кредитної спілки: вул. Галицька, 32, м. Івано-Франківськ до 21.04.2020 р. включно.

Для участі у зборах члени спілки повинні мати при собі паспорт (представник – паспорт та довіреність).

З документами, пов’язаними з порядком денним, члени спілки можуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням КС «ЕКСПРЕС КРЕДИТ ЮНІОН», а в день проведення зборів – за місцем їх проведення.

 Телефон для довідок: 0 800 750 990

Дзвінки в межах України безкоштовні.